TSMC Fab Nanjing - Kris Yao | Artech
TSMC Fab Nanjing - Kris Yao | Artech

Commissioned by Kris Yao | Artech

July 2018

Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-9.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-18.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-8.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-10.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-24.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-16.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-21.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-31.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-26.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-38.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-49.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-64.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-42.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-58.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-57.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-66.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-65.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-7.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-20.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-25.JPG
TSMC Fab Nanjing - Kris Yao | Artech
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-9.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-18.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-8.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-10.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-24.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-16.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-21.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-31.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-26.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-38.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-49.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-64.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-42.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-58.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-57.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-66.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-65.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-7.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-20.JPG
Kris Provoost - Kris Yao Artech - TSMC Nanjing - Exterior-25.JPG
TSMC Fab Nanjing - Kris Yao | Artech

Commissioned by Kris Yao | Artech

July 2018

show thumbnails